DanseFOT er et talentprogram ved Bærum Kulturskole som forener unge talenter med erfarne dansekunstnere. Tilbudet er åpent for talenter fra hele Akershus. I deres første forestillingen Female Future møtte 19 dansetalenter fem markante dansekunstnere. Akershus Fylkeskommune har gitt økt tilskudd til DanseFOT for 2018.

Kulturrådet har oppnevnt nye fagutvalg for 2018-19. I det faglige utvalget for dans sitter nå Kenneth Flak (leder), Anne Margrete Fiskvik, Lisa Nøttseter, Helle Siljeholm og Mattias Ekholm.

Norske Dansekunstnere oppretter en arbeidsgruppe for å se på arbeids- og levekår for skapende danse-kunstnere/koreografer. Saker som kan være aktuelle for gruppen å belyse er stipendordninger og andre ordninger rettet mot skapende og arbeids-situasjonen generelt i forhold til produksjon, arbeidsrom og liknende.

Koreograf og danser Sudesh Adhana er nominert for beste koreografi i 63rd Jio Filmfare Awards 2018, i klassen Best Choreography. Det produseres i gjennomsnitt 850 film-koreografier i Bollywood hvert år og Adhana er en av kun fem nominerte til årets pris. Danseinformasjonen gratulerer!

Ordningen tas bort fra www.stikk.no fra januar 2018. Budsjettet for kultur i utviklingspolitikken er redusert for 2018, og kuttet er på nesten 50%. Dette innebærer at innsatsen på dette feltet må reduseres og spisses. Hovedfokus framover vil være å fremme kunstnerisk frihet, fremme av et mangfold av kulturuttrykk og beskyttelse av kulturarv gjennom organisasjoner direkte i områdene. For mer informasjon kontakt Danse- og teatersentrum.

Den 31. oktober 2017 inviterte Danseinformasjonen til samtale om høyere danseutdanning i Norge og samtalen tok utgangspunkt i to artikler av Tone Pernille Østern, dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk. Rundt 55 personer kom, og representanter fra alle de fire høyskolene, KHiO – avdeling Dans, Norges dansehøyskole, Høyskolen for dansekunst og UiS – Fakultet for utøvende kunstfag, var til stede på Scenehuset i Oslo.

Sunniva Steine har vært daglig leder for Jo Strømgren kompani siden 2010. Her har hun hatt ansvar for strategi-og utviklingsarbeid, økonomistyring, personalarbeid, styrearbeid, produsent-og prosjektlederoppgaver og utarbeidelse av kommunikasjons-og salgsstrategier.

Journal for Research in Arts and Sports Education siste utgave er et temanummer hvor åtte kunstnere, kunstpedagoger og forskere undersøker hva det innebærer å forske med kunsten. I mars 2018 kommer del 2 av temanummeret. Artiklene kan fritt lastes ned og leses her

R.E.D. (Residency Eina Danz) har mottatt midler fra Kulturrådet og er dermed anerkjent som Regionalt kompetansesenter for dans. R.E.D. er en internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovedfokus på dans og tverrfaglighet.

Tirsdag 12. desember lanserte Kulturrådet Kunst i tall 2016. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Talent Norge AS investerer inntil 3,3 millioner kroner over tre år i TILT Grow, et talentprogram for utvikling av lovende unge dansekunstnere i regi av Panta Rei Danseteater.

Den 23. november lanseres planene for Tøyens nye kulturinstitusjon, Kulturstedet. Markeringen finner sted kl 1400 i Borggata 7 i Oslo. – Her blir det rom for det meste innen dans, scene, musikk, litteratur, film, graffiti og andre billeduttrykk, sier Ann Kristin Norum.

Gestaltterapeut Malene Sørlie er praktiserende gestaltterapeut under utdanning hos Norsk Gestaltinstitutt og tilbyr dansere tilbyr terapi, mental trening, eller veiledning.

Les mer