I forbindelse med åpningen av Dansens Hus arrangeres en internasjonal konferanse om dans helgen 1. og 2. mars 2008. Temaet som er valgt er Centre and Periphery - Contemporary dance today.

Våre nye nettsider er fortsatt under utarbeidelse. Gi oss derfor gjerne tilbakemeldinger om du savner noe, om noe virker uklart eller om du har problemer med å finne frem.
post@danseinfo.no
Et nytt nordisk-baltisk EU-prosjekt innen dansekunst er lansert. Fra 22. til 24. november møttes samarbeidspartnerne bak det treårige EU-prosjektet ke∂ja til kick-off i Tallinn for å gjennomgå prosjektet i sin helhet. Hvert av de 6 deltagerlandene (de nordiske landene pluss Litauen) stilte med en arbeidsgruppe, og de assosierte landene Estland og Latvia var også representert.

Denne uken ble budsjettforliket for Oslo kommune lagt frem, og flere kulturinstitusjoner kan registrere forslag til økte bevilgninger. Dans vil, dersom forslaget blir vedtatt i bystyret, få økt støtte på flere måter. Forslaget vil etter all sannsynlighet bli vedtatt, fordi det blir lagt frem av et bredt flertall.

Kulturminister Trond Giske inviterte til konferansen ”Mer demokrati – mer kultur” onsdag 14. november. Hovedtema var strukturer og tildelinger på kulturområdet. Konferansen ble arrangert av Løken-utvalget og Kultur- og kirkedepartementet.

Danse- og Teatersentrums (DTS) delte i år ut to jubileumspriser, hvorav den ene gikk til koreograf Hege Haagenrud for forestillingen Så tag nu mine händer.

Norsk scenekunstbruk arrangerer for tredje gang scenekunstfestivalen Showbox, 12. – 15. november på Black Box Teater i Oslo.
Showbox er en scenekunstfestival som gjennom kunstopplevelser og faglige møter setter fokus på scenekunst generelt, og barn og unge spesielt.

Her er det en liste over festivaler i Norge og utlandet. Listen oppdateres jevnlig.

1. november 2007 lanserte vi nytt navn, nye nettsider og ny adresse da vi flyttet inn i Dansens Hus i Møllerveien 2 ved Akerselva i Oslo. For nettsidene er vår ambisjon å etablere en hovedportal for dans i Norge.

PRESSEMELDING: Noregs Ungdomslag og Musikk i Skolen lanserer Danselyst, eit undervisnings-opplegg for bruk i grunnskolen, men som òg er nyttig for andre som vil lære meir om norsk folkedans.

Danseinformasjonen delte ut sin årlige ærespris lørdag 10. november i etterkant av forestillingen ”I det förflutna” av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt på Riksteatret. Prisen ble i år delt i to, og gikk til Norske Dansekunstnere – forbundet for koreografer, dansere og pedagoger og nåværende forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen.

Senter for Dansekunst etterlyser hovedfagsoppgaver, masteroppgaver og doktoravhandlinger som omhandler problemstillinger i forhold til dans og dansekunst.

Høsten 2007 lanserer Rom for Dans pilotprosjektet Prøvescenen.