Høgskulen i Volda satsar på kulturfaga og startar ei ny danseutdanning med tanke på den som vil prøve seg som profesjonell dansar. Studiet eignar seg som eit første trinn i ei profesjonell dansekarriere eller som ein del av ei bachelorgrad saman med andre estetiske fag.

Living Arts har arbeidet med en produsentutredning som ser på behovet for profesjonelle produsenter i den frie scenekunsten. Rapporten er nå ferdig og har fått navnet Flere poteter? Produsentrollen innen fri scenekunst.

I sommer flytter Bergen Internasjonal Teater (BIT) ut av Teatergarasjen i Nøstegaten. Teatret skal rives, og i påvente av et nytt teaterhus vil teatret de neste fire årene ha en nomadisk tilværelse med administrativ base ett sted og all kunstproduksjon andre steder.

Dansens Hus, som én av fire europeiske partnere har fått tilslag på et 2-årig EU-finansiert prosjekt om kunstnerisk samarbeid med kinesiske dansekunstnere.

Norske Dansekunstnere inviterer koreografer og produsenter av dans i det frie feltet og andre interesserte til et åpent møte om finansiering, produksjon og visning av danseforestillinger, lørdag 26. januar kl 13.00-16.00 i Dansens Hus.

Kunsthøgskolen i Oslo meldte 9. januar at Suzanne Bjørneboe vil fungere som dekan på Fakultet for scenekunst inntil ny dekan er ansatt. Tidligere dekan Harry Guttormsen sluttet ved årsskiftet, ett år før hans åremål gikk ut.

Arabesk – et av de fremste skriftlige mediene i Norge for det pedagogiske miljøet innenfor dans og musikk, er vedtatt nedlagt av økonomiske årsaker.

Ledelsen ved Fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) la i forrige uke frem et spareforslag som innebar en pause i opptaket av bachelorstudenter i jazzdans og samtidsdans i 2008. Forslaget vakte mange sterke reaksjoner.

Et nytt fond for samarbeidsprosjekter innen kultursektoren etableres nå i Polen. Kulturutvekslingsfondet er på ca 35 millioner kroner.
Fondet vil bli forvaltet av det polske kulturdepartementet, men finansieres i hovedsak av norske EØS-midler.

Kultukomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, registrerer at Dansens Hus tar i bruk egne og særskilt tilrettelagte lokaler høsten 2007, og at Dansens Hus innen utgangen av 2007 skal legge frem en egen strategi for publikumsutvikling innenfor en tidshorisont på 5-10 år.

Årets siste tildeling fra Norsk kulturråd ble foretatt i rådsmøte 6. og 7. desember. Med dette er hovedtallene for 2007 klare. Totalt har Norsk kulturråd delt ut 300,1 millioner kroner i 2007. Avsetningen til fagområdet Scenekunst utgjør totalt 48,2 millioner, hvorav 16,6 millioner går til dans.

Norsk kulturåd kom i dag med en pressemelding med oversikt over tildelingene foretatt i rådsmøte 6. og 7. desember 2007. Det følgende er hentet fra pressemeldingen. Norsk kulturråd gir 22,1 millioner kroner til fri scenekunst og dans ved andre tildeling 2007. Det er gitt tilskudd til 61 grupper og kunstnere fordelt på; 31 teaterforestillinger, 8 til performance, 16 til dans og 6 til opera/musikkteater.

Forestillingen MOT HIMLALEITE! Sauda tour en l`air blir et av Kulturhovedstaden Stavanger2008’s mest spektakulære prosjekter. Forestillingen koreograferes av Leif Hernes og Anne Grete Eriksen i Dansdesign.