Den 30. september slutter Siren Underthun som administrativ leder for Bergen Dansesenter. Liv Basberg blir leder og Tora de Zwart Rørholt er ansatt som nestleder fra 1. oktober.

Dansens problem ligger ikke i struktur, mener Norske Dansekunstnere. Les forbundets uttalelse til Løkenrapporten på www.norskedansekunstnere.no
Ny stor kulturstasjon åpner 29. august på Schous kulturbryggeri. Huset skal romme teater, dans, visuelle kunstfag og har kapasitet til 1500 elever.

Den nyopprettede Ibsen Awards har i år gitt fire tileggsstipender. Koreografene Un-Magritt Nordseth og Monica Emilie Herstad står bak to av prosjektene som er tildelt stipender.

I forbindelse med undersøkelsen "Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold 2006" fra Telemarksforskning, sendte Norske Dansekunstner ut en pressemelding 1. juli.

Styret i Norske Dansekunstnere ønsker at alle arbeidende dansekunstnere får tilgang til informasjon om rettigheter, plikter, og rådgivning som kan hjelpe hver enkelt til bedre arbeidsbetingelser. Dette vil på sikt styrke hele feltet.

Danseinformasjonens tidligere fagkonsulent Sigrid Ø. Svendal arbeider nå som stipendiat ved Universitetet i Oslo. Som masterstudent var hun tilknyttet prosjektet Forum for samtidshistorie, og leverte i 2006 sin masteroppgave om amerikansk påvirkning på norsk scene- og populærdans.

Et samlet scenekunstfelt har det siste halvåret ventet i spenning på både Lene Løken og kulturdepartementet. Ved hver diskusjon om tilstanden utei feltet har mantraet vært “vi får se hva som skjer med den nye scenekunstmeldingen”.

Øyen vant i juli første premie i koreografikonkurransen "Centramen Burgos!" i Burgos i Spania. Prisen på 3000 EURO deler ham med danserne Daniel Proietto og Camilla Spidsøe for koroegrafien "... and Carolyn".

Danseinformasjonen viderebringer pressemelding fra et nytt initiativ for scenekunstfeltet som etableres fra høsten av. Etter å ha blitt bevilget støtte på 200 000 kroner fra Bergen kommune er Norges første produsentenhet for scenekunst snart en realitet, med Inga Moen Danielsen som prosjektleder.

Stortingsmelding nummer 32, bedre kjent som ’Scenekunstmeldingen’, er lansert. I Scenekunstmeldingen, som har fått tittelen ’Bak kulissene’, er dans behandlet som et eget felt, på linje med teater og opera.

Spin Off Dansestudio a/s vil fra høsten 2008 flytte til Schous og bli en del av Oslo musikk- og kulturskoles aktivitet på Schous kulturstasjon.

Spin Off Dansestudio flytter til Schous høsten 2008 og har ledige lokaler i  for utleie i Møllergata 9 i Oslo.