26. juni ble det nye kultrurådet presentert av kultur- og kirkeminister Trond Giske. Baardson skal lede rådet  i neste periode.

Danseinformasjonens nettsider har blitt tildelt 2 stjerner, og med denne utmerkelsen synes ABC Startsiden at "Siden deres er blant de beste innenfor det området tjenesten skal dekke. NETTSTEDET ANBEFALES!"

På rådsmøte i Norsk kulturråd 8. og 9. juni ble det tildelt 20,3 millioner til dans.
Les mer
På årsmøte i Danseinformasjoen 4. juni 2009 ble det valgt nytt styre med Kari Pahle som ny styreleder. Alle valg var enstemmige.

Pressemelding fra Dansens Hus: På generalforsamling i Dansens Hus AS den 26.05.09 besluttet Danseinformasjonen, som eiere av selskapet, å endre styresammensetningen i Dansens Hus.

Sommerresidensen er en del av Regional Arena for Samtidsdans (RAS) sitt program for å legge til rette for produksjon av profesjonell samtidsdans i Stavangerregionen. 

Etter at Vulkantomta har ligget brakk i mer enn et år, fra byggearbeidene med Dansens Hus ble avsluttet, skal utviklingen av området omsider tas opp igjen.

Norsk Kulturråd vedtok 26.mars vesentlige endringer i sin støtteordning for gjestespill. Den har endret navn til "Ordningen for formidling av scenekunst" og kunstnere kan nå, før prosjektet har hatt premiere, søke penger til å turnere, samt få støtte til å vise forestillingen innenfor sin egen region.

God stemning på årets generalforsamling; handlingsprogrammet for 2009/10 ble enstemmig vedtatt, Inger Lise Eid ble utnevnt som æresmedlem og 4 dansekunstnere fikk Norske Dansekunstneres stipend. Les mer
Ivo Cramér, født 1921, var en av den svenske dansekunstens frontfigurer. Han var også en av pionerene som var med å legge grunnlaget for dagens infrastruktur for norsk dansekunst.

Pressemelding fra Norsk kulturråd: zero visibility corp. og impure company bevilges et tilskudd på 12 millioner kroner hver over ordningen for basisfinansiering for faste grupper. Midlene er fordelt på tre millioner kroner per år i fire år.

Festivalen med sin opprinnelige dato kolliderte med CODA festivalen i Oslo og det har blitt besluttet å flytte DanseFestival Barents til 18. - 22. november 2009.
www.barentsdans.no
Sist helg viste 50 dansere hva de er gode for i Åpen prøvedans. Koreografene bidro med utfordrende oppgaver, PRODA leverte teknikk-klasser i klassisk og moderne dans, og Dansens Hus spanderte lokaler, kaffe og te. Super innsats fra alle hold, ikke minst fra prosjektleder Kirre Arneberg.
Les mer...