Bonnéry startet sin karriere som danser i Spania med den katalanske koreografen Ramon Oller. Med denne utenlandserfaringen fortsatte hun hos CCN fra Grenoble/ J.C. Gallotta og arbeidet videre som danser og assistent i femten år for den portugisiske koreografen Rui Horta.

I menyen Aktiviteter i Norge og utlandet legger vi ut informasjon om kurs, festivaler og andre aktiviteter i sommer.
Les mer

En bredt sammensatt delegasjon med 17 representanter fra dans- og scenekunstfeltet fulgte Kirre Arneberg (initiativtager og styreleder i Nydans) i deputasjon med kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune mandag 12. juni.

Maria K. Landmark har intervjuet koreograf og filmskaper Elle Sofe Henriksen om blant annet hva hun jobber med for tida og om den samiske kulturen som immateriell kulturbærer. 

Langnes skap forsvare avhandlingen "Breaking – that's me! Meaning, identity and gender constructions among young breakdancers living in Oslo". Disputasen finner sted i Auditorium A på Norges Idrettshøgskole 12. juni kl 1015.

Les mer

Dansekollektivet ser etter frivillige i forkant av og under arrangementene Wuthering Heights 15. juli og DANS:BARE 29. juli. Alt hjelper!
Send epost til: Karoline@dansekollektivet.com

Gjennom sitt lange virke som danser, koreograf og sceneinstruktør har Edith Roger vært en pioner og har hatt stor betydning for norsk kunst- og kulturliv i over 60 år. 

Danser, koreograf og pedagog Gerd Fimland Bugge ville blitt 100 år i dag, den 28. mai 2017. Bugge introduserte Grahamteknikken til Norge, og teknikken fikk et bredt nedslagsfelt. Hun var hovedlærer i moderne dans de første seks årene av Ballettinstituttets eksistens fra 1966 og hun fikk stor betydning for den generasjonen med dansekunstnere som opprettet frie grupper på slutten av 60-tallet og 70-tallet.

Elizabeth Svarstad har skrevet doktorgrad om dans som sosial dannelse i Norge fra 1750 til 1820. Funnet av Feuilletnotasjon er et gullfunn. Ikke bare har det betydning i norsk dansehistorie, men funnet er også unikt i internasjonal sammenheng.

PM: Styret i Ultimafestivalen har ansatt Thorbjørn Tønder Hansen i et femårig åremål som direktør og kunstnerisk leder. Tønder Hansen er fra Danmark og kommer fra stillingen som leder av SNYK (genreorganisasjonen for ny musikk og lydkunst), som blant annet arrangerer festivalen G((o))ng Tomorrow i København.

Les mer

It starts with a conversation er en guide for dansekunstnere som vil samarbeide og arbeide internasjonalt. Den er skrevet av Ása Richardsdóttir og Lene Bang Henningsen på oppdrag av Ice Hot Nordic Dance Platform.

Vi tilbyr utleie av Scenehuset til halv pris i uke 27 - 30. Det er fortsatt muligheter for å leie. I tillegg er det i høst en del ledig i oktober pluss en rekke helger. Det er også mulig å booke Scenehuset for 2018.

Søndag den 18. juni feires Kjersti Kramm Engebrigtsen på Dansens Hus, i samarbeid med Danseinformasjonen. Det blir gjensyn med Reisen fra 1989, intervjusamtale og filmsnutter fra et langt danseliv.