Maria K. Landmark har intervjuet Anette Havna Tømmerholen om festivalen RÅDANS, hva hun jobber med for tida og hva hun skal jobbe med framover. - Vi trenger mer enn fotball og BMX på bygda! sier Tømmerholen.

Hallgrim Hansegård mottar Anders Jahres Kulturpris på 300 000 kroner. Prisen deles ut torsdag 14. september kl. 18:00 i Universitetets Aula. Hallgrim Hansegård er den første koreografen som mottar prisen, gratulerer!

DanseFOT er et helt nytt talentprogram i Bærum som forener unge talenter med erfarne dansekunstnere. I deres første forestillingen Female Future møter 19 dansetalenter fem markante dansekunstnere, og forestillingen vises i Bærum kulturhus 1. og 2. september.

I november 2016 tok Kulturetaten i Oslo kommune kontakt med Danseinformasjonen angående en arealbehovskartlegging for alle kommunale sektorer. De skulle melde inn arealbehov for kultursektoren, og da de ikke hadde en arealbehovsplan ønsket de dialog med feltets ulike interesseorganisasjoner og aktører.

PM: Talentprogrammet FRIKAR X er et tilbud til nyutdannede, norske bevegelseskunstnere på nasjonalt toppnivå med internasjonale ambisjoner. Nå er de første talentene plukket ut til programmet som legger ut på sin første turné allerede i september.

Innen kategorien dans er disse nominert til Kritikerprisen 2016-2017: Carte Blanche for forestillingen Jerada, Norsk landskapsteater (Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebostad, Tormod Carlsen og Eivind Seljeseth) for forestillingen Lulleli for Fruholmen fyr på Ingøy og Mette Edvardsen for forestillingen Oslo. Gratulerer!

Babydans på Sentralen starter sin andres sesong mandag 21. august kl 1100. Grunnet stor pågang og utsolgt hus kl 1100 er det satt opp et ekstra arrangement samme dag kl 1300. I høst presenters også et flunkende nytt konsept Babydans Pluss med ulike tilleggsarrangementer/samtaler/minikurs.

Les mer

Hans Kjølaas var danser i Ny Norsk Ballett og arbeidet både som danser, skuespiller og koreograf ved flere teatre. På 1950-tallet flyttet han til Sverige sammen med sin kone, Truuk Doyer, som også danset i Ny Norsk Ballett. I Sverige fortsatte han å virke som danser, skuespiller og som pedagog. Han var bror til Gerd Kjølaas.

Regjeringen gir tre millioner til Dansenett Norge som etableres som et prosjekt i regi av Dansens Hus, i samarbeid med Dansearena nord, DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, RAS - Regional Arena for Samtidsdans og Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans.

Panta Rei Danseteater har blitt tildelt Sparebankstiftelsen DNBs største bevilgning til dans noensinne. Seks millioner kroner vil i de neste tre årene gå til prosjektet TILT. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus i Oslo, DansiT i Trondheim og Teater Innlandet.

Fra høsten starter ikke lenger nye studenter på Balletthøgskolen. Nå skal de gå på Kunsthøgskolen i Oslo – avdeling Dans. Denne endringen har dekan ved Balletthøgskolen, Suzanne Bjørneboe, jobbet for.

Tone Pernille Østern har skrevet en artikkel om tidligere studenters opplevelser ved fire samtidsdansrettede linjer innen høyere utdanning i Norge. ”Norske samtidsdansutdanninger i spennet mellom modernisme og postmodernisme – tidligere dansestudenters refleksjoner over påvirkningen av en danseutdanning” er fagfellevurdert og nylig publisert i siste utgave av På Spissen.

Koreograf, danser, pedagog og initiativtaker Kjersti Kramm Engebrigtsen fyller 70 år i dag, den 21. juni 2017. Engebrigtsen var med å etablere Norges første frigruppe i moderne dans, Høvik Ballett, i 1968 og i 1976 etablerte hun Danseloftet. I tillegg var hun initiativtager til Dansens År ’93, som var en viktig markering av dansekunsten i Norge. Grattis med dagen Kjersti!