Panta Rei Danseteater har blitt tildelt Sparebankstiftelsen DNBs største bevilgning til dans noensinne. Seks millioner kroner vil i de neste tre årene gå til prosjektet TILT. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus i Oslo, DansiT i Trondheim og Teater Innlandet.

Fra høsten starter ikke lenger nye studenter på Balletthøgskolen. Nå skal de gå på Kunsthøgskolen i Oslo – avdeling Dans. Denne endringen har dekan ved Balletthøgskolen, Suzanne Bjørneboe, jobbet for.

Tone Pernille Østern har skrevet en artikkel om tidligere studenters opplevelser ved fire samtidsdansrettede linjer innen høyere utdanning i Norge. ”Norske samtidsdansutdanninger i spennet mellom modernisme og postmodernisme – tidligere dansestudenters refleksjoner over påvirkningen av en danseutdanning” er fagfellevurdert og nylig publisert i siste utgave av På Spissen.

Koreograf, danser, pedagog og initiativtaker Kjersti Kramm Engebrigtsen fyller 70 år i dag, den 21. juni 2017. Engebrigtsen var med å etablere Norges første frigruppe i moderne dans, Høvik Ballett, i 1968 og i 1976 etablerte hun Danseloftet. I tillegg var hun initiativtager til Dansens År ’93, som var en viktig markering av dansekunsten i Norge. Grattis med dagen Kjersti!

Bonnéry startet sin karriere som danser i Spania med den katalanske koreografen Ramon Oller. Med denne utenlandserfaringen fortsatte hun hos CCN fra Grenoble/ J.C. Gallotta og arbeidet videre som danser og assistent i femten år for den portugisiske koreografen Rui Horta.

I menyen Aktiviteter i Norge og utlandet legger vi ut informasjon om kurs, festivaler og andre aktiviteter i sommer.
Les mer

En bredt sammensatt delegasjon med 17 representanter fra dans- og scenekunstfeltet fulgte Kirre Arneberg (initiativtager og styreleder i Nydans) i deputasjon med kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune mandag 12. juni.

Maria K. Landmark har intervjuet koreograf og filmskaper Elle Sofe Henriksen om blant annet hva hun jobber med for tida og om den samiske kulturen som immateriell kulturbærer. 

Langnes skap forsvare avhandlingen "Breaking – that's me! Meaning, identity and gender constructions among young breakdancers living in Oslo". Disputasen finner sted i Auditorium A på Norges Idrettshøgskole 12. juni kl 1015.

Les mer

Dansekollektivet ser etter frivillige i forkant av og under arrangementene Wuthering Heights 15. juli og DANS:BARE 29. juli. Alt hjelper!
Send epost til: Karoline@dansekollektivet.com

Gjennom sitt lange virke som danser, koreograf og sceneinstruktør har Edith Roger vært en pioner og har hatt stor betydning for norsk kunst- og kulturliv i over 60 år. 

Danser, koreograf og pedagog Gerd Fimland Bugge ville blitt 100 år i dag, den 28. mai 2017. Bugge introduserte Grahamteknikken til Norge, og teknikken fikk et bredt nedslagsfelt. Hun var hovedlærer i moderne dans de første seks årene av Ballettinstituttets eksistens fra 1966 og hun fikk stor betydning for den generasjonen med dansekunstnere som opprettet frie grupper på slutten av 60-tallet og 70-tallet.

Elizabeth Svarstad har skrevet doktorgrad om dans som sosial dannelse i Norge fra 1750 til 1820. Funnet av Feuilletnotasjon er et gullfunn. Ikke bare har det betydning i norsk dansehistorie, men funnet er også unikt i internasjonal sammenheng.