Ordningen tas bort fra www.stikk.no fra januar 2018. Budsjettet for kultur i utviklingspolitikken er redusert for 2018, og kuttet er på nesten 50%. Dette innebærer at innsatsen på dette feltet må reduseres og spisses. Hovedfokus framover vil være å fremme kunstnerisk frihet, fremme av et mangfold av kulturuttrykk og beskyttelse av kulturarv gjennom organisasjoner direkte i områdene. For mer informasjon kontakt Danse- og teatersentrum.

Den 31. oktober 2017 inviterte Danseinformasjonen til samtale om høyere danseutdanning i Norge og samtalen tok utgangspunkt i to artikler av Tone Pernille Østern, dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk. Rundt 55 personer kom, og representanter fra alle de fire høyskolene, KHiO – avdeling Dans, Norges dansehøyskole, Høyskolen for dansekunst og UiS – Fakultet for utøvende kunstfag, var til stede på Scenehuset i Oslo.

Sunniva Steine har vært daglig leder for Jo Strømgren kompani siden 2010. Her har hun hatt ansvar for strategi-og utviklingsarbeid, økonomistyring, personalarbeid, styrearbeid, produsent-og prosjektlederoppgaver og utarbeidelse av kommunikasjons-og salgsstrategier.

Journal for Research in Arts and Sports Education siste utgave er et temanummer hvor åtte kunstnere, kunstpedagoger og forskere undersøker hva det innebærer å forske med kunsten. I mars 2018 kommer del 2 av temanummeret. Artiklene kan fritt lastes ned og leses her

R.E.D. (Residency Eina Danz) har mottatt midler fra Kulturrådet og er dermed anerkjent som Regionalt kompetansesenter for dans. R.E.D. er en internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovedfokus på dans og tverrfaglighet.

Tirsdag 12. desember lanserte Kulturrådet Kunst i tall 2016. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Talent Norge AS investerer inntil 3,3 millioner kroner over tre år i TILT Grow, et talentprogram for utvikling av lovende unge dansekunstnere i regi av Panta Rei Danseteater.

Den 23. november lanseres planene for Tøyens nye kulturinstitusjon, Kulturstedet. Markeringen finner sted kl 1400 i Borggata 7 i Oslo. – Her blir det rom for det meste innen dans, scene, musikk, litteratur, film, graffiti og andre billeduttrykk, sier Ann Kristin Norum.

Gestaltterapeut Malene Sørlie er praktiserende gestaltterapeut under utdanning hos Norsk Gestaltinstitutt og tilbyr dansere tilbyr terapi, mental trening, eller veiledning.

Les mer

Fond for utøvende kunstnere delte 6. november ut priser til ti kunstnere som har utmerket seg på plateinnspillinger eller på scenen. Tidligere danser i Nasjonalballetten, Ole Willy Falkhaugen, fikk Rolf Gammlengs pris til utøvende kunstnere i klassen Danser. Prisen, som har blitt delt ut helt siden 1982, belønner faglig dyktighet og kvalitet i alle ledd, uavhengig av salgstall. Prisen er oppkalt etter Musikerforbundets leder Rolf Gammleng, som var sterkeste pådriver til FFUKs opprettelse i 1957.

Maria K. Landmark har intervjuet dansepedagog, koreograf, danser og illustratør Victoria Husby som for tiden er aktuell med forestillingen «Friksjon». Her forteller hun om arbeidsprosessen, praksisen sin og masteren i dansevitenskap, blant annet.

Styret i DanseFestival Barents har tilsatt Siri Wigdel som ny leder. Hun tiltrer 1. januar 2018. Siri Wigdel har arbeidet med dans i over 30 år, og er veldig glad for å kunne komme tilbake til Norge med rik erfaring i fra dansemiljøet i Wales og Storbritannia.

Har du fått med deg Kunstnernettverkets Kunsteropprop med Munch-masker forrige uke? Har du sett forslaget om å endre oppnevningsretten til stipendkomiteene, uten helt å skjønne helt hva det innebærer? Danseinformasjonen gir deg en liten innføring og håper det blir klarere.