Høgskulen i Volda har lyst ut ei stilling ved SEANSE – senter for kunstproduksjon ved  Høgskulen i Volda. Stillingen som produsent i inntil 80% stilling innbefatter et særlig ansvar for administrative og praktiske oppgaver, samt kunstfaglige oppgaver dersom søker er kvalifisert. Søknadsfrist 27. mai.

For mer informasjon om stillingen og hvordan du kan søke her.