Dans i Skolen søker en vikar i 50% stilling for daglig leder / fagkonsulent fra ca. 1.2.-1.7.2019. Søknadsfrist er 15. januar.

Arbeidsoppgaver: sekretærfunksjon for styret inkl. økonomi/budsjett, redaksjonsarbeid "Nordic Journal of Dance", initiere/arrangere/delta i kurs og seminar/konferanser, fagpolitisk arbeid, faglig utviklingsarbeid og nettverksbygging lokalt på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, nasjonalt og nordisk.

Les mer om kvalifikasjoner og hvordan du søker her.