zero visibility corp. (ZVC) har en 30% ledig stilling i administrasjonen fra og med januar 2018. ZVC har to øvrige ansatte i administrasjon: daglig leder i 100% stilling og kunstnerisk leder i 100% stilling. Frist: 24. november


Arbeidet vil omfatte administrative oppgaver og logistikk som økonomi/bilag, lønn, kontrakter, kontakt/ oppfølging av regnskap/regnskapsfører og bo- og reisebestillinger, frakt og toll i i forbindelse med kompaniets turnevirksomhet.

Det er en fordel å ha kjennskap til administrativt arbeid i kunst- eller kulturfeltet og gjerne ha innsikt i scenekunstfeltets produksjonsvilkår og kulturpolitiske strukturer.

Søknadsfrist 24. november 2017
Ønsket oppstart 1. januar 2018, senest 1. februar

Henvendelse til: kirsti@zerovisibility.no

Les mer