Stavanger kulturskole har et stort dansetilbud. Ukentlig tilbyr de ca 65 klasser for barn, ungdom og voksne, og har 1100 elevplasser. De har ledig inntil 270% faste stillinger og et vikariat i 12%. Frist. 6. mai

Stillingens arbeidsoppgaver er pedagogisk virksomhet med undervisning av enkeltelever og i grupper, samarbeids undervisning i skolen og utvikling av skolens pedagogiske og faglige tilbud innenfor dans. Frist: 25. april

Les mer

Spin Off Forstudium i Dans søker kontormedarbeider i 50 % stilling fra august. Skolen holder til på Schous kulturstasjon på Grûnerløkka i Oslo sammen med Oslo kulturskole`s danse og teatertilbud, Edvard Munch`s danselinjer og Ruseløkka ungdomsskole`s ballettlinje. Frist: 1. mai

Les mer

En av Danseinformasjonens faglige rådgivere skal ut i permisjon i september 2018. Vi søker i hennes fravær en vikar som konsulent/rådgiver i 50 % stilling fra ca midten av august 2018 til 30. juni 2019. Stillingen består blant annet av prosjektlederansvaret for Dansens Dager 2019 og vil øke til 80 % i februar og mars og 100 % i april 2019. Søknadsfrist 1. mai 2018.

Tverrkunstnerisk regional bransjeutvikling er et prosjekt med støtte fra Kreativt Norge.   Prosjektet er et kompetansehevingsprogram for utvikling av bransjer rundt fire bestemte kunstretninger: Musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Målet er at deltakerne i prosjektet skal følges i den hensikt å realisere egenutviklede ideer innen kunst- og kulturfeltet. Prosjektet har videre som mål å øke produksjonsmulighetene og tilbudene innen de nevnte kunstretningene samt utvide kunstnernes muligheter i regionen.  Eiere av prosjektet er Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter og Forfattersentrum Sørlandet. Prosjektleder vil bli ansatt hos Sørf i prosjektperioden. Frist: 19. desember.

Ørland kulturskole søker vikar som dansepedagog i 25-30% stilling i tidsrommet 01.08.2017 – 15.02.2018. Dansevikar kan etter avtale med andre kulturskoler på Fosen arrangere frittstående workshops, da flere kommuner mangler danselærer.

Sandnes kunst- og kulturhus søker RAS danseprodusent i 50% fast ansettelse. Tiltredelse så raskt så mulig. De søker en person som har et sterkt engasjement for dans.

Dansepedagog på Lillehammer og Gjøvik (15/5), Namsos (15/5), Harstad (28/5) og vikariater i Stavanger (24/5). Førsteamanuensis / førstelektor i samtidsdans (19/6). Daglig leder for DansiS (16/5), Leder Dansefestival Barents (1/6). Prosjektleder i Ål (4. juni).

danseinfo.no/nyheter/jobbmarked

 

DanseFestival Barents i Hammerfest søker festivalleder med visjoner for dans og scenekunst. Festivalleder har ansvar for festivalens kunstneriske program og daglige ledelse og skal videreutvikle og forankre festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Frist: 1. juni

Er du produsent og ønsker å bli registrert i Nydans Oslo sin produsentdatabase, så kan du fylle ut skjema her. Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du en liste over produsentene i databasen.

Vi har laget en egen side for informasjon om auditions i menyen til venstre under
Nyheter / Frister / Jobber. Vi setter pris på å få informasjon om auditions vi ikke fanger opp selv.