MTF Musikkteaterverksted, Musikkteaterforums utviklingsordning for ny norsk musikkdramatikk, søker nye verk for inntak høst 2020. Norske profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre opphavere innen det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt kan søke. Frist er 24. august.

Søknadskriterier MTV PROFF:
-
Verket skal ha en tydelig og klar idé.
- Det skal være klart hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle under verkstedet.  (manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)
- Det innsendte verket er et verk i prosess, hvor minimum 1/3 av materialet er ferdigstilt
- Kun profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet kan søke
- Verket kan ikke ha blitt fremført tidligere

Les mer

Musikkteaterverksted cover