Musikkteaterforums utviklingsordning for nytt norsk musikkteater, MTF Musikkteaterverksted, søker verk for inntak høst 2018/vår 2019. Det søkes etter verk i to kategorier:
MTV TALENT: for skapende kunstnere opp til 25 år og MTV PROFF: for skapende kunstnere fra 25 år og oppover. Søknadsfrisk 1. august 2018.

 

Verk som antas gis mulighet til 2 - 4. dagers workshop høst 2018 eller vår 2019, med videreutvikling som formål. Workshoppen legges opp etter verkets gjeldende behov, og relevant ekspertise/mentor hentes inn innenfor budsjettets rammer.

Hvem kan søke
MTV TALENT: Norske unge talenter fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre
som skriver for, eller søker å utvikle en stemme for, det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt.

MTV PROFF: Norske profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre innholdsleverandører/opphavere innen det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt.

Last ned informasjonsflyer her