CODA,  i samarbeid med Dansens hus Stockholm og Iceland Dance Company, søker dansekunstnere til et et to årig mentorprogram for kunstnerisk utvikling. Åpen søknad og søknadsfrist 17. august. Les mer.

Neste søknadsfrist for Dansenett Norge er  3. september 2018 kl. 1300. Det kommer en ny søknadsportal som vil være aktiv og åpen innen kort tid. Link til søknadsskjemaet vil man finne her. Det er mulig å starte på søknaden, lagre søknadsskjemaet og fortsette å skrive en annen dag. Alle spørsmål kan rettes til prosjektleder Kirre Arneberg på Kirre@dansenshus.com, eller en av de regionale samarbeidspartnerne.

Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Kulturrådets ærespris. Fristen for å foreslå kandidater er 1. september.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer óg koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Disse behandles av kunstnerisk leder og kunstnerisk råd. Rådet møtes halvårlig for å gå gjennom programmeringsforespørslene. Frist: 1. august

Les mer

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansere og andre som jobber med dans og bevegelse muligheten for å søke residens og produsentstøtte og har nå åpnet opp søknadsskjema for begge deler. Søknadsfrist er 10. september.

Musikkteaterforums utviklingsordning for nytt norsk musikkteater, MTF Musikkteaterverksted, søker verk for inntak høst 2018/vår 2019. Det søkes etter verk i to kategorier:
MTV TALENT: for skapende kunstnere opp til 25 år og MTV PROFF: for skapende kunstnere fra 25 år og oppover. Søknadsfrisk 1. august 2018.

Aerowaves er et nettverk som årlig legger til rette for at unge europeiske dansekunstneres verk får mulighet til turnere i Europa. Kunstnere kan søke med ett verk som kan være mellom 15 og 40 minutter lang. Frist 14. september.

Torsdag 8. februar, kl. 0930-1215 er det gratis seminar i DansiT sine lokaler i Trondheim. Seminaret retter fokus på hva som kreves av en utøvende og skapende kunstner i samtidens Norge. Deltakerne skal diskutere hva som kreves av en kunstner, både hva gjelder faglig kompetanse så vel som kommunikasjon og administrasjon av eget kunstnerisk virke. Påmelding senest 6. februar.

Master Elizabeth Svarstad disputerer ved NTNU, Det humanistiske fakultet, med avhandlingen som har tittelen Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel. Dans som sosial dannelse i Norge 1750-1820. den 14. februar i Trondheim.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

I samarbeid med TekstLab Scratch scenekunstfestival inviterer Norsk Skuespillersenter til Mesterklasse med Shanti Brahmachari, hovedutvikler av TekstLabs metode for tekstutvikling. Den finner sted 23. oktober kl. 10.00-15.00. Påmeldingsfrist 11. september.

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer