For 2019 søker Kunsthøgskolen i Oslo etter stipendiatar med gode prosjekter med nasjonal og internasjonal relevans. De lyser ut 6 stipendiatstillinger med søknadsfrist 15. januar kl 1300. Tirsdag 4. desember kl 1700 - 1900 blir det et åpent informasjonsmøte for søkere.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Disse behandles av kunstnerisk leder og kunstnerisk råd. Rådet møtes halvårlig for å gå gjennom programmeringsforespørslene. Frist: 7. desember kl 1800.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

KHiO avdeling dans tilbyr et masterstudie i dans og et masterstudie i koreografi. Søknadsfrist er 3. desember 2018. Begge studieprogrammene er heltidsstudier som går over to år med oppstart august 2019. Det første året er undervisnings- og prosjektintensivt, mens det andre året gir stor plass til egen fordypning knyttet til masteroppgaven.

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer

Barnas kunstfestival søker danseforestillinger som passer for barn i alderen 0-10 år. Festivalen går av stabelen 1. og 2. februar 2019 på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn, og er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland som innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur. Søknadsfrist 20. november 2018.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Det skal holdes nasjonalt uttak til den årlige Nordisk-Baltiske ballettkonkurransen som neste gang avvikles 20. - 22. mars 2019 i Falun, Sverige. Konkurransen er åpen for junior 14 - 16 år og senior 17 - 19 år. Påmeldingsfrist 15. januar 2019.

Konferansen "Practice, Participation and Politics", som finner sted i Helsinki 12-15 juni, 2019 er relevant for både dansekunstnere og danseforskere. Ny frist 19. november