16. - 22. september arrangeres Afro Arts Festivalen i Bergen og det er nå mulig for artister og kunstnere å søke seg til festivalen. Søknadsfrist 17. februar.

Er du utdannet/profesjonell dansekunstner med sans for jazzdans? Vil du bidra til å sette jazzdans på dansekartet i 2019? Send søknad om medvirkning i årets Oslo Jazzdans Festival innen 10. februar. Søknaden sendes til: post@oslojazzdansfestival.no

Hvem mener du har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart eller fremmet dansens betingelser og posisjon i Norge. Forslag til prismottaker sendes til randi@danseinfo.no innen 31. januar. Send kun navn på kandidat.

In2IT er en internasjonal dansefestival med base i Sunndalsøra. Festivalen arrangeres for fjerde gang, fra 25. - 29. september 2019. Lyst til å delta? Søknadsfrist er 31. januar 2019.

Den Norske Ballettskole & Akademi (DNBS&A) har satsningspartier innen klassisk ballett fra ca. 5 år frem mot profesjonelle dansekarriere, fordelt på ulike nivåer av satsningsparti. Gjennom det unike russiske ballettsystemet får unge norske elever også mulighet til å utdannes etter samme metodikk som de store legendariske internasjonale ballettstjerner.

PÅ SPISSEN søker forskningsartikler med tema "CHOREOGRAPHY NOW". Koreografi har gjennomgått en tverrfaglig utvikling i løpet av det 21. århundre som har påvirket forholdet koreografi har til dans og til forskningsmetodologi. Frist for innsending av artikler er 02.03.19.

Departementet inviterer alle til å sende innspill til arbeidet med kunstnermeldingen. Departementet har allerede mottatt et stort antall innspill fra aktører i feltet til kunstnerøkonomiutredningen (2015) og kulturmeldingen (2017-2018). Dette ble gjennomgått på nytt høsten 2018 med henblikk på relevans for arbeidet med kunstnermeldingen. Frist 1. februar 2019.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer