Dansekunst i Østfold (DIØ) ønsker å bruke noen av sine midler i 2020 til at medlemmer skal kunne utvikle og dele sin kunst med publikum i regionen. Det bør være med minst én profesjonell dansekunstner i tillegg til søkeren, men medlemmer som ønsker å arbeide med solo eller med kunstnere fra andre fag kan begrunne dette spesielt i søknaden. Medlemmer av Dansekunst i Østfold kan søke inntil kr. 30.000 i støtte. Søknadsfrist er 30. april.

Les mer

 

Kunstnerisk utvalg i Ravnedans jobber mot festivalen i 2021 og vil gjerne høre hvem som inspirerer dere. Du kan anbefale opptil 3 kunstnere eller forestillinger og de ber deg fylle ut et skjema hvor du skriver kort om hvorfor du ønsker å anbefale akkurat denne kunstneren eller forestillingen for Ravnedans 2021. Frist for innspill er 7. april.

Spin Off åpner sine lokaler på Schous for residens sommeren 2020 og inviterer dansekunstnere i ulike stadier av sin karriere til å søke. Gjennom residens ønsker de å fasilitere for videreutvikling av kunstnerskap og utprøving av nye prosjekter. Residensperioden er 8.-12. juni og/eller 15.-19. juni.  De tilbyr gratis prøvelokale i uke og 25 i juni. Søknadsfrist er 1. april.

RIFF; R.E.D. International Film Festival arrangeres 3.-11. juli. og har open call for filmer fra 1 min til spillefilmer. Se egen webside for mer info om festivalen: www.riff-festival.com. Søknadsfrist 10. mai.

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform muligheten til å søke produsentstøtte. De tilbyr ulike tjenester som ligger under produsentfunksjonen: søknadsskriving, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné og hjelp til markedsføring.

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer