In2IT International Dance Festival er en årlig festival som arrangeres i Sunndalsøra. De søker nå prosjekter/forestillinger av profesjonelle dansere, kompanier eller koreografer til sin neste festival som går av stabelen 23. - 27. september 2020. Søknadsfrist er 31. desember 2019.

Festivalen Ravndans søker koreografiske verk til en "walking performance" på Odderøya, som vil være en del av festivalprogrammet. Forestillingen vil finne sted enten 10. eller 12. juli 2020. Søknadsfrist er 2. desember.

Les mer

Lyst til å turnere i Sverige? Norske koreografer og kompanier kan også søke om å å turnere med Dansnät Sverige, som er et nationelt nettverk for den samtidige dansekunsten og deres publikum. Søknadsfrist er 25. november.

Dansekunst i Østfold arrangerer ÅPEN SCENE på Blå Grotte i Fredrikstad 25. januar. ÅPEN SCENE er et arrangement der profesjonelle dansekunstnere kan søke om å utvikle, utforske, prøve ut, få innspill og vise frem arbeid i prosess, eller ferdige prosjekter. Det er fritt frem for alle dansesjangre. Det kan vises utdrag fra en allerede ferdig forestilling, eller du/dere kan vise frem et helt nytt prosjekt. Frist: 30. november

Les mer

Kunsthøgskolen i Oslo holder et åpent møte for søkere og andre interesserte om stilling som doktorgradsstipendiat 2020 20. november all 1700 . Det lyses ut 5 stillinger her av en på dans. Søknadsfrist:  6. januar

Les mer

Har du lyst til å bidra som medvirkende dansekunstner under Oslo Jazzdansfestival 2020? Søknadsfristen er 15. desember. Oslo Jazzdansfestival har et brennende engasjement for nettopp å synliggjøre at jazzdansen i samtidens dansekunstmiljø så absolutt lever i beste velgående med stadig nyskapende prosesser og utvikling. Festivalen arrangeres 23. - 25. juni 2020 på Scenehuset.

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform muligheten til å søke produsentstøtte. De tilbyr ulike tjenester som ligger under produsentfunksjonen: søknadsskriving, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné og hjelp til markedsføring.

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Her er en oversikt over kurs for scenekunstnere høsten 2019, arrangert av SKUDA med samarbeidspartnere.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer