Dans i Skolen søker kunstnerpedagoger til den årlige Dansens Dager-aksjonen En annen dans. Dato for gjennomføring i 2019 er fredag 26.april. Aksjonen går ut på at kunstnerpedagoger over hele landet underviser en økt kreativ dans i grunnskolen. Søknadsfrist 1.november 2018.

Med bakgrunn i et par avlysninger er det noen ledige residens-uker ved DansiT høsten 2018.
Residens med bolig i Husly: uke 42 (ta kontakt innen 1. oktober) og uke 47 – 50
Residens uten bolig i Husly: uke 45 – 46
Kontakt ingeborg@dansit.no snarest og innen 15. oktober.

Soul Sessions Community er et ungdomsprosjekt innen streetdance som har som mål å engasjere flere ungdommer til å være kreative og utvikle eget dansespråk, samt bygge oppunder lokale dansemiljøer i Norge. Seks steder i Norge får i løpet av våren gratis helgeworkshops én gang i måneden med de fremste danserne innen streetdance, samt en dansecamp på Sentralen i Oslo. Søknadsfrist søndag 14. oktober 2018.

Barnas kunstfestival søker danseforestillinger som passer for barn i alderen 0-10 år. Festivalen går av stabelen 1. og 2. februar 2019 på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn, og er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland som innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur. Søknadsfrist 20. november 2018.

Dansekollektivet arrangerer i samarbeid med NoDa produsentkurs innen scenekunst 16. - 18. og 24. - 25. november på Kulturhuset i Oslo. Kurset passer både for de som har jobbet i feltet en stund og vil holde seg oppdatert, og for de som er helt ferske og vil lære mer. Frist for påmelding: 16. oktober.

"Dans på Stien" er en vandrende forestilling som beveger seg langs Ottestad­ stien i Stange 18. oktober. Langs stien vil publikum få oppleve et stort mangfold av dans og ulike kunstformer. Man må være profesjonell dansekunstner for å kunne søke.

Les mer

Du kan nå sende inn din dansefilm til Multiplié dansefilm 2019 – en del av Minimalen Kortfilmfestival i Trondheim. DansiT - dansekunst i Trondheim og Midt-Norge samarbeider med Minimalen og presenterer et bredt spekter av dansefilmer fra hele verden. Frist: 15. oktober

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer