Er du interessert i å skape scenekunst for og med barn fra 4-6 år? Kompani Affordans v/ Guro Erika Trøseid Gjerstadberget søker kunstneriske samarbeidspartnere til honorert forprosjekt, samt til videre samarbeid om utvikling av scenekunst for og med barn (bl.a søknad til Stor kunst for små barn på Dansens Hus 15.august). Første milepæl er performance for og med barn 4-6 år under Performancefestivalen på Hamar 17.-19.oktober 2019. Frist: 1. august

Oslo kulturskole søker en undervisningsinspektør / fagansvarlig dans som ønsker å bidra til å videreutvikle kulturskolen til elevenes, kulturlivets og de ansattes beste. Stillingen er et vikariat i perioden 01.10.2019 – 31.07.20 med mulighet til etterfølgende fast stilling. Frist: 8. august

Onsdag 26. juni legges søknadsskjemaet til Dansenett Norge ut. Søknadsfristen er 21. august 2019 kl. 1300. Søknaden gjelder for turnémulighet våren 2021.
Alle norske dansekunstnere kan søke med danseproduksjoner. Internasjonale produksjoner må gå gjennom en norsk arrangør, festival, kunstnerisk leder eller Kulturhusleder.

PRODA Oslo inviterer til Pedagogseminar 8. og 9. august i store studio på Rom for Dans. Proda skal gjennom sitt faglige program fremme tiltak og tilbud spisset mot hver av brukergruppene. Pedagogseminaret er rettet mot brukere som jobber med undervisning av barn og unge. Begrenset med plasser. Påmeldingsfrist 25. juli.

Akershus Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer. De legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos dem. For programmeringen av 2021 og 2022 søker de forestillingsideer til Teater i barnehagen, DKS 1.-4. trinn, og DKS 8.-10. trinn.
Frist: 4.august

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer

Aerowaves er et nettverk som årlig legger til rette for at unge europeiske dansekunstneres verk får mulighet til turnere i Europa. Kunstnere kan søke med ett verk som kan være mellom 15 og 40 minutter lang. Frist 12. september.