Kilden teater og konserthus skal høsten 2021 produsere Peter Schaffers moderne klassiker, musikkteaterforestillingen Amadeus som en samproduksjon mellom Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater og Kilden Opera. I den forbindelse søker vi etter sterke og allsidige skuespillere, dansere og sangere. Søknadsfrist: 10. august.

Audition vil bli avholdt i Oslo 6., 7. og 8. september 2020.
Regi og koreografi er ved Tomas Glans.
Prøveperioden er fra 2. august til 16. september 2021.

Premieren er 17. september og forestillingen spilles frem til og med 16. oktober 2021.

Alle søkere må ha profesjonell utdanning og/eller erfaring. Det er også ønskelig med erfaring innen de ulike disiplinene da hele ensemblet vil bli brukt både som sangere, skuespillere og dansere.

Les mer