Audition og workshop finner sted i Oslo 12. og 13. mai 2018 i Oslo og er til det sceniske prosjektet StemmeStammen for barn 0-3 år. Det søkes etter 3 menn som utøvere til produksjonen. Frist: 1. maiStemmeStammen søker: Syngende mannlige utøvere i alle aldre med forskjellig kulturell bakgrunn og med erfaring eller interesse innen dans, sang eller fysisk teater. Utøvere som er komfortable med, og liker å benytte stemmen, og som har erfaring eller interesse for å uttrykke seg fysisk og musikalsk i scenisk sammenheng. Det er en fordel med erfaring og kunnskap om små barn, men vilje og interesse for å kommunisere med målgruppen er også relevant og nødvendig for prosjektet.

For nærmereinformasjon og påmelding kontakt kunstnerisk ansvarlig Karstein Solli mobil 90 59 54 59 eller
e-post karstein@karstein.no
Frist for påmelding 1. mai 2018.

Les utfyllende informasjon her.

stemmestammen