Mandag 3. desember sovnet dansepionér Elsa Quale stille inn etter lengre tids sykdom. Elsa Quale ble født 23. juli 1938 og ble 80 år gammel. Quale flyttet fra Tromsø til Oslo i 1958. Her fikk hun undervisning av Greta Størseth, som hadde bakgrunn fra Birgit Åkesson. Dette ble viktig for Quales videre virke innen dansen.

elsa1På 1960-tallet jobbet Quale sammen med Ragni Kolle, blant annet i verket Missa Vigilate i Torshov kirke i 1967, som utløste et voldsomt rabalder i kirkelige kretser. Det ble sterke reaksjoner på de trikotkledde kvinnenes «usømmelige opptreden» i kirkerommet.

Quale var en av drivkreftene bak det betydningsfulle Danseloftet, og danset i Danseloftets gruppe på 1970-tallet. I tillegg til Statens garantiinntekt for kunstnere og en rekke andre stipender fikk hun også Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt arbeid for dansen i 2011. Quale er en av mange dansekunstnere som er dybdeintervjuet i Danseinformasjonens historieprosjekt.

Quale hadde også høyere utdannelse i matematisk statistikk og arbeidet også som universitetslektor i en årrekke.

Quale arbeidet tidlig med improvisasjon i dansen, men har også skapt et særegent eget danseuttrykk ved å hente inspirasjon fra vest-afrikansk dans kombinert med moderne dans. Hun underviste i en årrekke i denne danseformen.

Elsa Quale har en vesentlig plass i den norske dansehistorien. Vi har derfor samlet noen ressurser for deg som ønsker å vite mer om Quales liv og virke innen dansen:

Danseinformasjonens videointervju. (1,5 timer, se også skriftlig logg).

Her kan du se henne danse i et NRK-program fra 1976.

Les mer om Missa Vigilate her og her.

Bok-dokumentasjonen om Danseloftet, Danseloftet bind 1 og 2, av Elsa Quale kan lånes i biblioteket på Danseinformasjonen.

Portrettet over er fra 1983 og bildet under er fra Danseloftet 15 år i 1981. Begge bilder er hentet fra Lise Ferners arkiv i Dansearkivet. Ukjent fotograf.

elsa2