I år kom julenissen tidlig! Danseinformasjonen har fått 300 000 kroner av Riksarkivaren ved Arkivverket til arbeidet med Dansearkivet. Vi skal ordne, registrere, digitalisere og tilgjengeliggjøre store deler av Dansearkivet for disse midlene.


-Denne tildelingen er veldig viktig, både for Danseinformasjonen og for Dansearkivet, sier Sigrid Svendal i Danseinformasjonen.

-Vårt arbeid med arkivet og norsk dansehistorie har pågått over lang tid, men det har vært veldig vanskelig å få støtte til dette. Det har medført at arkivarbeidet over lengre tid ikke har hatt stor fremdrift. Nå vil vi endelig få fortgang på sakene!, sier Svendal, som er meget fornøyd med at Danseinformasjonen nå har fått tilslag på søknaden om utviklingsmidler for arkivsektoren.

Dansearkivet består at et unikt materiale som bidrar til å dokumentere scenedansens historie i Norge. Arkivet har blitt til gjennom to treårige dokumentasjonsprosjekt, det siste ble avsluttet i 2011, hvor Danseinformasjonen har samlet inn materiale som til sammen gir innsikt i hvordan det utenom-institusjonelle dansefeltet har vokst frem i Norge.

Les mer her

sigark