Pia Elton Hammer har mottatt Rolf Gammleng-prisen for sitt kunsteriske virke som danser. Rolf Gammleng-prisen deles ut av Fond for utøvende kunstnere etter forslag fra utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge, for strålende innsats ved innspillinger og konserter og i sceniske forestillinger.

Det ble del ut 7 priser hver på kr 50 000 (til Pia Elton Hammer, Susanne Sundfør, Javid Afsari Rad, Tor Egil Kreken, Anne Marit Sæther, Håkon Kornstad og  Erlend Apneseth) , og 1 veteranpris på kr 75 000 (til Liv Glaser).

Les mer