PM: Norges dansehøyskole, Høyskolen Barratt Due og Musikkteaterhøyskolen har inngått intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania. Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

Høyskolen Kristiania har en ambisjon om å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet. Som en del av dette ønsker de, i samarbeid med de tre høyskolene innen utøvende musikk og scenekunst, å utvikle et kunstfaglig fakultet hvor kreativitet, entreprenørskap og videreutvikling av kunstformene står i sentrum. Høyskolen Kristiania innleder nå forhandlinger med de ulike høyskolene, og målet er å inngå endelige avtaler i løpet av høsten 2018.

Alle skolene har et ønske om å samle et større fagmiljø innen utøvende musikk og scenekunst, og utnytte mulighetene for et tverrfaglig samarbeid innad i fagmiljøet, og på tvers av ulike fagområder. De deler alle et grunnleggende verdisett om å være tett på praksisfeltet, ha enkeltstudenten i sentrum og være nyskapende.

«Vi ser mange spennende synergieffekter og muligheter ved en eventuell sammenslåing. Våre studenter og pedagoger vil kunne nyte godt av et større fagmiljø, med flere muligheter for tverrfaglige samarbeid, og nye studietilbud» sier Ann Kristin Norum, rektor ved Norges dansehøyskole.

Fakta
Norges dansehøyskole
Tilbyr bachelorgrad i dans med pedagogikk, med to ulike fordypninger i jazzdans og moderne- og samtidsdans.
Antall ansatte: 17 (faglig: 11/administrasjon: 6)
Antall studenter:  83
Etableringsår: 1966

Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. De har studiesteder i Oslo, Bergen og på nett. I tillegg til høyskolestudier tilbyr stiftelsen høyere yrkesrettet utdanning gjennom Fagskolen Kristiania. I 2017 fusjonerte Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT. De har 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning.