PM: KHiO har konkludert i varslingssakene med påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering. På et allmøte, og i et eget skriv fra rektor og direktør ved KHiO, er ansatte og studenter orientert om konklusjon i tre konkrete varslingssaker.

Les mer