Siden høsten 2016 har fem aktører i dansefeltet vært i dialog for et samarbeid om å etablere Dansenett Norge. Partnerne har tidligere arbeidet for å turnere danseproduksjoner i Norge og har også hatt et forutgående 2-årig pilotprosjekt. Dette resulterer nå i et utvidet samarbeid.

Sammen sendte de en søknad til Kulturdepartementet og allerede i slutten av august fikk positivt svar om at vi ble tildelt 3 mill. over tippemidlene. Tildelingen er gitt til Dansens Hus, og tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med Bærum Kulturhus, Regional Arena for Samtidsdans (RAS), DansiT og Dansearena nord. De starter ikke med en rigid struktur, men ønsker å ta imot innspill underveis og tilpasse seg slik at den blir god for arrangørene, publikum og dansekunstnerne, og slik at de forvalter midlene på best mulig måte.


Etter to søknadsrunder har syv kunstnere blitt valgt ut av programkomiteen til å turnere høsten 2018.

Les mer