Stiftelsen Danseinformasjonen har denne våren gjort endringer i vedtektene som først og fremst handler om sammensetningen av årsmøtet. Årsaken er vårt ønske om å nå ut og arbeide bredere nasjonalt, og at vår egen organisasjon skal speile dette. I løpet av de senere år har bl.a. de regionale kompetansesentrene styrket seg og blitt flere, og vi ser at det vil gi både dem og oss et gjensidig utbytte å etablere nærmere samarbeid, også formelt.

 

Før endringen var årsmøtet svært Oslo-dominert og bestod av både valgte personer, organisasjoner og institusjoner. Forandringene i feltet har gitt oss anledning til å modernisere og aktualisere årsmøtet og samtidig skape et faglig forum vi håper vil gi glede og nytte for dansefeltet.

Årsmøtets viktigste formelle oppgave er å velge styret i Danseinformasjonen. I tillegg skal årsmøtet orienteres om drift og økonomi og kan avgi uttalelse om virksomhetens arbeid. Like viktig, slik vi ser det, er det faglige forumet som finner sted i flukt med årsmøtet og som vi planlegger å utvikle til et forum av betydning i årene fremover. I dette forumet møtes fagfolk fra store deler av landet, noe som åpner for drøfting av faglige og politiske temaer. Årsmøtet i 2019 vil bli avholdt en fredag ettermiddag i april, dagen før NoDas generalforsamling neste formiddag.

Det aller første «nye» årsmøtet i Danseinformasjonen ble avholdt på Scenehuset 1. juni etterfulgt av en samtale i forlengelse av #metoo der stereotype kjønnsroller og estetikk i dansekunsten ble tematisert.

Det var Norsk Ballettforbund (nå NoDa) som stiftet Senter for Dansekunst (nå Danseinformasjonen) i 1994. Vi har hatt flere felles møter om denne saken, og de har gitt full støtte til omdanningen Danseinformasjonen ønsket å gjennomføre. Endringen betyr at årsmøtet har blitt et representantskap, og dette vil i praksis si at hver organisasjon/institusjon utpeker sin representant til årsmøtet, og at ingen lenger blir valgt som individer.

Årsmøtet er sammensatt av følgende representanter:
Styret i Danseinformasjonen (7 representanter inkludert 1 fra NoDa).
1 representant utpekes fra Norske Dansekunstnere
1 representant utpekes fra Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans
1 representant utpekes fra Bærum kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans
1 representant utpekes fra Dans i Trøndelag
1 representant utpekes fra Dansekunst i Grenland
1 representant utpekes fra Dansekunst i Østfold
1 representant utpekes fra Dansearena nord
1 representant utpekes fra DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge
1 representant utpekes fra Forum for nordnorske dansekunstnere
1 representant utpekes fra Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans (Valdres)
1 representant utpekes fra RAS – regionalt kompetansesenter for dans i Rogaland
1 representant utpekes fra R.E.D. (Residency Eina Danz)
1 representant utpekes fra Scenekunst Sør
1 representant utpekes fra Høyskolen for Dansekunst (tidligere Skolen for Samtidsdans)
1 representant utpekes fra Fakultet for utøvende kunstfag – Universitetet i Stavanger (tidligere institutt for musikk og dans)
1 representant utpekes av MFOs Nasjonalballettklubb (tidl. Oslo Ballettforening/Musikernes Fellesorganisasjon)
1 representant utpekes av Nasjonalballetten
1 representant utpekes av Carte Blanche
1 representant utpekes av Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans (tidligere Statens Balletthøgskole)
1 representant utpekes av Norges Dansehøyskole (tidligere Den Norske Balletthøyskole)
1 representant utpekes av Danse- og Teatersentrum

aarsmøteÅrsmøte 1. juni 2018 på Scenehuset i Oslo. Foto: Sigrun Drivdal Johnsen