Fredag 1. juni kl 1700 inviterer Danseinformasjonen til en samtale i forlengelsen av #metoo hvor vi vil tematisere stereotype kjønnsroller og estetikk i dansekunsten. Hvordan iscenesettes kjønn og seksualitet i dansekunsten på norske scener? Er det et generasjonsskifte hvor man jobber mot et mer kjønnsnøytralt kunstuttrykk? Betrakter vi dansekunst med et annet blikk nå og har #metoo bidratt til en ytterligere bevisstgjøring rundt iscenesettelsen av kjønn? Dette er noen av spørsmålene som vi bli diskutert. Samtalen finner sted på Scenehuset i Oslo og vil være åpent og gratis for alle.

 

Mer informasjon om tematikken og paneldeltagere kommer etterhvert.

TaleHendnes
Fra Dansens Hus' 10 års jubileum. Fv: Louis Schou, Charlott Madeleine Utzig og Julie Moviken. Foto: Tale Hendnes