Det inviteres til folkemøte på Studio Bergen, søndag 4. mars kl. 1700, for å vise engasjement og støtte til nytt Scenehus på Sentralbadet. Arrangørene bak folkemøte er en gruppe innbyggere i Bergen med ulik tilknytning til kulturfeltet.

Carte Blanche, Norges Nasjonale Kompani for Samtidsdans, og BIT-Teatergarasjen som presenterer scenekunst fra hele verden, har i snart 10 år hatt behov for et nytt hus for produksjon og forestillinger. Sentralbadet, sentralt plassert i byen, tilbyr en ideell beliggenhet og vil kunne øke synligheten og tilstedeværelsen til begge disse institusjonene som viktige samfunnsaktører i Bergen sitt kulturliv.

Etter mange års forhandlinger, og med innvilgelse fra stat og kommune på en tredjedel hver, ser det ut til at prosessen med restaureringen av det gamle svømmebassenget igjen har gått i stå. Om mindre enn 2 år står Carte Blanche uten et tilholdssted i Bergen og uten et nytt hjem her, kan de måtte forlate byen, og BIT-Teatergarasjen vil måtte redusere sin produksjon drastisk.

Søndag 4. mars kl. 1700 samles det til folkemøte på Studio Bergen. Dagen etter skal det holdes en ekstraordinær generalforsamling mellom Carte Blanche sine eiere (stat, kommune og fylke) for å diskutere situasjonen. Gruppen bak folkemøte oppfordrer så mange som mulig til å være med å vise hvor viktig et teater for samtidsdans og scenekunst er for innbyggerne i Bergen.

Les mer