Norske Dansekunstnere oppretter en arbeidsgruppe for å se på arbeids- og levekår for skapende danse-kunstnere/koreografer. Saker som kan være aktuelle for gruppen å belyse er stipendordninger og andre ordninger rettet mot skapende og arbeids-situasjonen generelt i forhold til produksjon, arbeidsrom og liknende.

Gruppen skal definere nye mål for å styrke de skapende kunstnerne. De oppfordrer medlemmer til å komme med innspill til gruppen.

Dere kan også sende inn forslag til kandidater til arbeidsgruppen, men det bør de ha innen 9. februar.

Send innspill og forslag til:
noda@norskedansekunstnere.no eller
forbundsleder@norskedansekunstnere.no