Master Elizabeth Svarstad disputerer ved NTNU, Det humanistiske fakultet, med avhandlingen som har tittelen Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel. Dans som sosial dannelse i Norge 1750-1820. den 14. februar i Trondheim.


Følgende komité har bedømt avhandlingen:
• Ph.d. Petri Hoppu, Oulu University of Applied Sciences, Finland
• Ph.d. Inger Damsholt, Københavns Universitet
• Professor Gediminas Karoblis, Institutt for musikk, NTNU

Professor Gediminas Karoblis har administrere komiteens arbeid.
Ph.d. Petri Hoppu er oppnevnt som 1. opponent.
Ph.d. Inger Damsholt er oppnevnt som 2. opponent.

Prøveforelesningen finner sted i auditorium JC1, Jonsvannsveien 82, bygg C, NTNU Moholt, onsdag 14. februar 2018, kl. 10.15 over oppgitt emne: På hvilken måte påvirker den kritiske debatten i den bredere historien den danshistoriske forskningsprosessen (inkludert forskerens stilling)?

Disputasen finner sted i auditorium JC1, Jonsvannsveien 82, bygg C, NTNU Moholt, onsdag 14. februar 2018, kl. 12.30.

Les mer

Elizabeth Svarstad