Ordningen tas bort fra www.stikk.no fra januar 2018. Budsjettet for kultur i utviklingspolitikken er redusert for 2018, og kuttet er på nesten 50%. Dette innebærer at innsatsen på dette feltet må reduseres og spisses. Hovedfokus framover vil være å fremme kunstnerisk frihet, fremme av et mangfold av kulturuttrykk og beskyttelse av kulturarv gjennom organisasjoner direkte i områdene. For mer informasjon kontakt Danse- og teatersentrum.

Reisestøtteordningen for utvekslingsprosjekter gjennom norske kulturaktører, festivalstøtte og arrangementer i Norge, og reisestøtte for norske utøvere til utviklingsland er derfor avviklet fom 2018. Kunstnere fra utviklingsland kan fortsatt søke om støtte fra mobilitetsordningene om å reise til Norge, dette gjennom lokale aktører i de respektive landene. Norske kunstnere med spesielle interesser i utviklingsland kan reise til land i sør over reisestøtten så lenge prosjektet oppfyller krav i retningslinjene.
 
For mer informasjon kontakt Danse- og teatersentrum: christina@pahn.no
 
English:

As of 1 January 2018, the funding for arts projects in countries eligible for foreign aid has been withdrawn from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and therefore Performing Arts Hub Norway no longer offers support through the scheme. Applicants with projects taking place in developing countries are kindly asked to apply through International Support (Reisetilskudd gjestespill).

For more info contact Performing Arts Hub Norway: christina@pahn.no