Den 31. oktober 2017 inviterte Danseinformasjonen til samtale om høyere danseutdanning i Norge og samtalen tok utgangspunkt i to artikler av Tone Pernille Østern, dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk. Rundt 55 personer kom, og representanter fra alle de fire høyskolene, KHiO – avdeling Dans, Norges dansehøyskole, Høyskolen for dansekunst og UiS – Fakultet for utøvende kunstfag, var til stede på Scenehuset i Oslo.

Samtalen tok utgangspunkt i artiklene: ”Oppdragelse til nikkedukkedanser eller dansekunstner? Hegemoni, diversitet og motstand i norske samtidsdansutdanningers dansefaglige forståelse” og ”Norske samtidsdansutdanninger i spennet mellom modernisme og postmodernisme - tidligere dansestudenters refleksjoner over påvirkningen av en danseutdanning”. Den første artikkelen er en del av boka Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år fra 2016, og den andre er fagfellevurdert og publisert i På Spissen våren 2017.

Danseinformasjonens Sigrid Ø. Svendal innledet samtalen og presenterte Tone Pernille Østern. Østern orienterte om bakgrunnen for artiklene, om oppdraget fra Danseinformasjonen og om hva hun fant ut av gjennom datainnsamlingen. Hun brukte tre ”dansekropper” - dansestudentkroppen, utdanningskroppen og forskerkroppen – som illustrasjon.

Lesesirkel1


Det ble en god og konstruktiv samtale hvor blant annet kroppslig læring og spennet mellom modernisme og postmodernisme i samtidsdansutdanningen ble tatt opp.

For mer informasjon kan man lese og se Tone Pernille Østerns powerpoint-presentasjon her.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------