Sunniva Steine har vært daglig leder for Jo Strømgren kompani siden 2010. Her har hun hatt ansvar for strategi-og utviklingsarbeid, økonomistyring, personalarbeid, styrearbeid, produsent-og prosjektlederoppgaver og utarbeidelse av kommunikasjons-og salgsstrategier.

Gjennom kompaniets ustrakte arbeid både nasjonalt og internasjonalt har Steine et omfattende nettverk av kontakter i inn-og utland. Steines bakgrunn vil være direkte relevant for stillingen hun nå går inn i ved Dansens Hus. Personalarbeid, strategisk prosessledelse, styrearbeid og økonomistyring er viktige oppgaver også i denne stillingen. Samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere og kompanier vil være en viktig del av arbeidsoppgavene. Hun tiltrer stillingen ved Dansens Hus 1. april 2018.

Les mer: dansenshus.com/artikler/ny-administrativ-leder-pa-dansens-hus

Sunniva Steine Foto Tale Hendnes
Foto: Thale Hendenes / Dansens Hus