R.E.D. (Residency Eina Danz) har mottatt midler fra Kulturrådet og er dermed anerkjent som Regionalt kompetansesenter for dans. R.E.D. er en internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovedfokus på dans og tverrfaglighet.

Det drives residensvirksomhet, produksjon og co-produksjon av dans og film, årlig dansefilmfestival, workshops og kompetansehevende tiltak, samt kunst- og kulturformidling.

R.E.D.er lokalisert på Nyland Gård ved Einafjorden i Vestre Toten, 1 time fra Oslo og Gardermoen. Driften er inne i sitt sjette år, med videreført residensstøtte fra Oppland Fylkeskommune. Siden oppstart har 2638 publikummere fordelt på over 102 arrangementer vært innom R.E.D., og tallet øker stadig. R.E.D. ARENA (låven) måler 240m2, og er nå et fullisolert produksjons- og forestillingslokale.

Les mer om R.E.D her