Tirsdag 12. desember lanserte Kulturrådet Kunst i tall 2016. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Årets rapport viser at omsetningen i disse fire kunstbransjene i Norge til sammen var på 13,7 milliarder kroner i 2016. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

Den samlede omsetningen i scenekunstbransjen var på 1 milliard i 2016. Av de samlede inntektene utgjorde inntekter fra salg av billetter til scenekunstforestillinger 99 prosent av de samlede inntektene. Vederlagsinntektene i bransjen lå på 5,5 millioner, og utgjør dermed 1 prosent av de samlede inntektene.

Les mer

Marit Roland

Marit Roland: Paper Drawing # 17. Onoma, Fiskars (FI), 2016. Copyright: Marit Roland