Talent Norge AS investerer inntil 3,3 millioner kroner over tre år i TILT Grow, et talentprogram for utvikling av lovende unge dansekunstnere i regi av Panta Rei Danseteater.

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans en mulighet til å oppleve dansen gjennom profesjonelle rammer. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater og gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus i Oslo, DansiT i Trondheim, Teater Innlandet og en til flere scenekunstinstitusjoner i Akershus.

Les mer

pantatilt
Foto: © Panta Rei Danseteater