Kulturrådet ønsker at flere skal foreslå hvem som skal sitte i fagutvalgene som forvalter Norsk kulturfond. Derfor åpner vi nå for direkte innspill. Fagutvalgene behandler søknadene og vedtar de fleste tildelingene fra Kulturfondet. Frist: 1. desember

I dag deltar 125 kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet i disse fagutvalgene. Utvalgsmedlemmene er oppnevnt ut fra sin fagkompetanse og sammensetningen av utvalget gjøres for å sikre nødvendig faglig bredde, samtidig som oppnevningene tar hensyn til geografi og demografi. Fagutvalgene oppnevnes av rådet for to år av gangen. Utvalgsmedlemmer kan gjenoppnevnes.

Rådet oppnevner nye fagutvalg i januar 2018. Derfor ønsker vi å få inn forslag til utvalgsmedlemmer høsten 2017. Arbeidet med å sette sammen utvalgene har begynt, men vi tar i mot innspill for neste periode frem til 1. desember.

Les mer og send inn forslag her