Som kjent så måtte Nydans Oslo ut av fantastiske og tilrettelagte produksjonslokaler i Nydalen sist sommer. Nydans Oslo AS vil likevel fortsette virksomhet, men i nærmeste fremtid først og fremst som produsent- og kompetansefellesskap.

Det er Kirre Arneberg som forteller dette i et innlegg på Facebook. Hun sier videre: Nydans Oslo vil også fortsette å arbeide og være en aktør for hovedmålet – å etablere arbeidsrom/produksjonsrom for dans og annen scenekunst. Hvordan dette vil se ut en gang i fremtiden er for tidlig å si.

Dans i Norge er i vekst og utvikling, Dansenett Norge som nå skal starte opp er forhåpentligvis også kommet for å bli og etterspørselen for arbeidsrom for dans vil være økende. Infrastrukturen for dans i Norge kan og må bli bedre. Vi må ha arbeidsrom! Vi må ha arbeidsrom til en overkommelig i pris. Vi må få lavterskel visningssteder, små black boxer ol.

Parallelt vil vi arbeide for å styrke produsentleddet gjennom å fortsette med produsentfrokostene siste onsdag hver måned. Vi ønsker å ta opp aktuelle temaer, tilby kurs, dele erfaringer og kompetanse.

Flere større kunstinstitusjoner vil i de nærmeste årene fraflyttes uten at det er gitt en konkret plan for hva de skal fylles med. De kan bli stående tomme – kunstfeltet kan fylle dem med kunst og aktiviteter. Vi behøver rom – det finnes rom!

I Stockholm bygges det i disse dager et interdisiplinært hus, for dans og teater + billedkunst, med studioer og produksjonsrom, atelieer, black box scener m.m.

Jeg vil for fremtiden fortsette å være en pådriver for å etablere nye arbeidsrom for dans – og da gjerne for et større fellesskap der flere kunstuttrykk er representert. Vi må planlegge for å møte både nåtidens og fremtidens behov.

Vi må ikke tenke smått – vi vil tenke stort!"

https://www.facebook.com/notes/nydans-oslo/nydans-oslo-fortsetter/1662206247185968

nydans