Maria K. Landmark har intervjuet Anette Havna Tømmerholen om festivalen RÅDANS, hva hun jobber med for tida og hva hun skal jobbe med framover. - Vi trenger mer enn fotball og BMX på bygda! sier Tømmerholen.

Les hele intervjuet her

Anette Tmmerholen1
Foto: Trude Louise Haugen