Hallgrim Hansegård mottar Anders Jahres Kulturpris på 300 000 kroner. Prisen deles ut torsdag 14. september kl. 18:00 i Universitetets Aula. Hallgrim Hansegård er den første koreografen som mottar prisen, gratulerer!

Les mer om Hallgrim Hansegård her

Les mer om Anders Jahres Kulturpris her