Living Arts har arbeidet med en produsentutredning som ser på behovet for profesjonelle produsenter i den frie scenekunsten. Rapporten er nå ferdig og har fått navnet Flere poteter? Produsentrollen innen fri scenekunst.

 
Utvikling og profesjonalisering av produsentleddet er et av hovedsatsningsområdene til Norsk Kulturråd i følge Scenekunstutvalgets strategiplan for 2006-2009. For å se nærmere på produsentrollen og behovene til aktørene i feltet fikk Living Arts støtte av Norsk kulturråd til å utforme en spørreundersøkelse. Denne undersøkelsen har nå resultert i en rapport. I forbindelse med rapporten har Living Arts samarbeidet med Danse- og Teatersentrum og Norske Dansekunstnere. Over 100 personer svarte på undersøkelsen og Living Arts fulgte opp med å dybdeintervjue et utvalg av disse. Det vil også bli arrangert et påfølgende oppfølgingsseminar 22. februar 2008.

Rapporten og mer informasjon om seminaret er tilgjengelig her.