I sommer flytter Bergen Internasjonal Teater (BIT) ut av Teatergarasjen i Nøstegaten. Teatret skal rives, og i påvente av et nytt teaterhus vil teatret de neste fire årene ha en nomadisk tilværelse med administrativ base ett sted og all kunstproduksjon andre steder.

 
Planen er at BIT i 2012 flytter inn i et helt nytt Teatergarasjen som også vil være plassert i Nøstegaten. Dette melder BIT i programmet for våren 2008. Drift og programvirksomhet oppprettholdes altså i byggeperioden (2008-2012), men kunsterisk aktivitet vil da finne sted på ulike scener, som f.eks. Studio Bergen og Studio USF. Først står imidlertid vårsesongen for tur, med et tett program. Les mer her.