Norske Dansekunstnere inviterer koreografer og produsenter av dans i det frie feltet og andre interesserte til et åpent møte om finansiering, produksjon og visning av danseforestillinger, lørdag 26. januar kl 13.00-16.00 i Dansens Hus.

Program:
1300-1310 Åpning ved Tone Øvrebø Johannessen, forbundsleder for Norske Dansekunstnere
1310-1330 Innledning ved Torkel Rønold Bråthen, forfatter av rapporten
- ta dans på ordet!
1330- 1415 Kommentarer ved koreograf Øyvind Jørgensen
Og koreograf/produsent – ikke avklart
Kort pause
1430-1530 Innspill fra seminardeltakerne
1530- Oppsummering og avslutning.

Kort introduksjon til seminarets diskusjonstema:
Seminaret tar utgangspunkt i rapporten ”– ta dans på ordet!”, av Torkel Rønold Bråthen, utgitt mai 2007. Rapporten kan leses på: www.norskedansekunstnere.no <http://www.norskedansekunstnere.no/>

Utgangspunktet for diskusjonene på seminaret bygger på forslagene til tiltak med underpunkter i rapporten:
- STYRKING AV MIDLER TIL PRODUKSJON GJENNOM EKSISTERENDE STØTTEORDNINGER (7.1)
- STYRKING AV MIDLER TIL GJENOPPTAGELSE OG GJESTESPILL(7.2)
- ØKT SATSING PÅ TURNEVIRKSOMHET FOR DANS (7.3)

Seminaret vil fokusere på hva som må til for å oppnå at flere ferdigproduserte danseforestillinger blir vist flere steder i landet og dermed når nytt publikum. Vi skal altså ikke detaljert diskutere de enkelte forslagene til tiltak, men ha dem med som et bakgrunnsteppe for diskusjonene.

I disse tider der Løken-utvalget ser på bl.a. Kulturrådets støtteordninger er det viktig at aktørene selv, de som søker finansiering og lager forestillinger, også diskuterer hva som kan gi en mer optimal prosess både når det gjelder finansiering, produksjon og visning av prosjektene.

Kan vi se for oss finansieringsmekanismer som er bedre enn de som fungerer i dag? Kan støtteordningene utvikles, slås sammen eller trenger vi nye og flere ordninger? NoDa ønsker å bruke innspillene fra seminaret til å utfordre Løken-utvalget.

NoDa vil be flere koreografer/produsenter o.a. aktører forberede innlegg, deretter åpnes det for innspill fra salen. 

Målgruppe: Koreografer og produsenter av dans i det frie feltet, andre interesserte

Lørdag 26.1 kl. 13 00-16 00
Sted: Dansens Hus, Studioscenen, Møllerveien 2

Vel møtt til et positivt møtested for kreative innspill!

Mvh
Norske Dansekunstnere
Forbundet for dansere koreografer og pedagoger
(Med forbehold om endringer i programmet)