Kunsthøgskolen i Oslo meldte 9. januar at Suzanne Bjørneboe vil fungere som dekan på Fakultet for scenekunst inntil ny dekan er ansatt. Tidligere dekan Harry Guttormsen sluttet ved årsskiftet, ett år før hans åremål gikk ut. Suzanne Bjørneboe er i dag studieleder for klassisk ballett og koreografi. Hun er utdannet klassisk ballettdanser og har flere års studier bak seg ved Universitetet i Oslo, blant annet i fagene idéhistorie og teatervitenskap.

I følge Scenekunst.no er Bjørneboe ikke en av de seks som har søkt den ledige dekanstillingen. Dekanstillingen som har vært utlyst er midlertidig, kun toårig, og dette skyldes sterke ønsker om endringer og omlegging av scenekunstfakultetet. Derfor ønsker høgskolen kun å ansette en dekan for scenekunstfakultetet for en kortere periode, inntil man vet hva rektor, Cecilie Broch Knudsen, ønsker. Dette fortalte kommunikasjonsleder Birgitte Bye til scenekunst.no. Intervjuet med Bjørneboe kan du lese her.