Arabesk – et av de fremste skriftlige mediene i Norge for det pedagogiske miljøet innenfor dans og musikk, er vedtatt nedlagt av økonomiske årsaker.

Eierne, organisasjonene Dans i Skolen og Musikk i Skolen, har utgitt dette fagbladet i snart ti år. De beklager at et slikt viktig verktøy i den offentlige debatten om de estetiske fagene ikke kan videreføres.

Det følgende melder Arabesk i en pressemelding.

På tross av at behovet for å styrke kunst og kultur i opplæringen kanskje er større enn noensinne har ikke eierorganisasjonene fått gehør i Kultur- og kirkedepartementet for en økning i driftsstøtten, og man ser derfor ingen annen utvei enn å legge ned tidsskriftet.

Vi trenger en sterkere satsing på kunstfagene i skolen
Den ferske PISA-undersøkelsen viser at norsk skole fortsatt kommer middelmådig ut sammenlignet med andre land i den delen av basisfagene som måles. Dette på tross av en massiv satsning på disse fagene de senere årene. Nye læreplaner, ny lærerutdanning, milliarder i etterutdanningstiltak, måling og veiing av elever og skoler – det hjelper jo ikke. Man må innse at mer av samme medisin ikke nytter.

Skolemyndighetene bør heller lese Unesco’s forskingsrapport ”The Wow Factor” godt. Studier fra mer enn 60 land viser at en satsing på kunst- og kulturfag i skolen gir bedre forutsetninger for læring, og bedre resultater – også i basisfagene.

Siste nummer av Arabesk
Hvert fag har sin egenart og sitt ståsted i skolen, samtidig som samhandling mellom ulike kunstfag er ønskelig og nødvendig. Dans og musikk har hatt sitt pedagogiske talerør, debattforum og vindu for fagmiljøenes forskning i tidsskriftet Arabesk. Dans i Skolen og Musikk i Skolen ser derfor med bekymring på at det siste nummeret av Arabesk utgis i februar 2008. Tidsskriftet har gitt inspirasjon og fagligoppdatering for lærere og ledere i hele landet.

Nye medier
Abonnenter, medlemmer og andre lesere som i 10 år har kunnet glede seg over et flerfaglig tidsskrift vil likevel ikke stå uten informasjon og lesestoff. Begge eierorganisasjonene arbeider hardt med å utvikle nye informasjonskanaler for å nå ut til sine interessenter. Musikk i Skolen vil allerede i mai komme med første nummer av et musikkpedagogisk tidsskrift, og gjenopptar dermed tradisjonene fra bladene Musikk i Skolen og Musikk og Skole som organisasjonen ga ut i perioden 1956-1997. Dans i Skolen er også i ferd med å etablere nye informasjons- og formidlingskanaler for sine medlemmer og andre danseinteresserte.

For mer informasjon eller kommentarer ta kontakt med styreleder Magne Espeland 900 69 940, daglig leder Alexander Krohg Plur 970 12 628 eller  Dans i Skolen