Et nytt fond for samarbeidsprosjekter innen kultursektoren etableres nå i Polen. Kulturutvekslingsfondet er på ca 35 millioner kroner.
Fondet vil bli forvaltet av det polske kulturdepartementet, men finansieres i hovedsak av norske EØS-midler.
Fondet blir enestående i sitt slag under EØS-finansieringsordningene. Det har fire hovedområder:
• Musikk og scenekunst
• Kulturarv
• Visuell kunst
• Litteratur og arkiv

Det er polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører som kan søke om midler fra fondet. Alle søkere må samarbeide med minst én partner fra et av giverlandene Norge, Island eller Liechtenstein for å komme i betraktning. Prosjektene kan gjerne initieres av norske aktører.

Kultur- og kirkedepartementet koordinerer arbeidet med fondet i Norge, i samarbeid med Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren.
Les mer om det nye kulturutvekslingsfondet på KKDs hjemmesider:
www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/Tema/Kultur/Kulturutvekslingsfond-lanseres-i-Polen.html?id=493387