Årets siste tildeling fra Norsk kulturråd ble foretatt i rådsmøte 6. og 7. desember. Med dette er hovedtallene for 2007 klare. Totalt har Norsk kulturråd delt ut 300,1 millioner kroner i 2007. Avsetningen til fagområdet Scenekunst utgjør totalt 48,2 millioner, hvorav 16,6 millioner går til dans.

I summen over er imidlertid ikke tilsagn om midler tatt med. Tilsagn for 2008-2010 gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Tilskuddene til fagområdet Scenekunst blir igjen delt i underkategorier som fri scenekunst, dans, ny teknologi, koreografi, scenetekst, gjestespill og annen prosjektstøtte.

Image
Henriette Pedesen (2007) Foto: Sveinn F. Johansen
Norsk kulturråd gir 22,1 millioner kroner til fri scenekunst og dans ved andre tildeling 2007. Det er gitt tilskudd til 61 grupper og kunstnere fordelt på 31 teaterforestillinger, 8 til performance, 16 til dans og 6 til opera/musikkteater.

Koreograf Henriette Pedersen har fått tilsagn om 1,2 millioner i 2008, 1,2 millioner i 2009 og 1 million i 2010. Ellers kan vi se at Landing vil motta 2 millioner, Alan Lucien Øyen får 900.000, Didà Produksjon får 800.000, Toyboys får 575 000, Subjazz får 410.000 kroner og forestillingen Mot Himlaleite Sauda Tour en l’air, som koreograferes av Dansdesign, mottar 300.000 kroner. Alle disse fikk tilskudd i årets siste tildeling.

I tillegg er det en rekke koreografer og prosjekter som mottar mindre støtte. Ved første tildeling i juni har blant andre Heine Røsdal Avdal, Impure Company, Ingri Midgard Fiksdal, Odd Johan Fritzøe, Plire Multi Dance og zero visibilty corp. fått tilskudd.

Tilskudd til koreografi utgjør i 2007 ca 1,1 million. Koreografer som har fått midler ved siste tildeling er Christopher Arouni, Erlend Samnøen, Eva-Cecilie Richardsen, Kjersti Alveberg, Marianne Skjeldal, Mia Haugland Habib og Steffi Lund. Totalt 24 koreografer fikk tilskudd til koreografi i 2007.

Image
zero visibility corp. (2007) Foto: Erik Berg
Under kategorien Annen prosjektstøtte har Moving Art fått 500.000 kroner til etableringen av et nordnorsk dansekompani. I kategorien tilskudd til gjestespill fikk Karen Foss Quiet Works og zero viibilty corp. henholdsvis 75.000 og 50.000 kroner under siste tildeling.

Det er også gledelig å se at danseprosjekter har fått tilskudd fra tverrfaglige prosjekter. Både Karstein Solli Produksjoner, Prosjekt Isadora og Floorknights Family har fått støtte herfra. De to første faller inn under fagområdene Barn og unge og Scenekunst, mens Floorknights Family tilhører Barn og Unge og Andre formål. Rom for dans får også midler fra fagområdet Rom for kunst. Rom for Dans har fått 350.000 i tilsagn for 2008 til arenautvikling.

Under fagområdet Tverrfaglig har Danse- og Teatersentrum fått tilsagn om 600.000 i 2008 og 600.000 i 2009, til et dokumentasjonsprosjekt om frie sceniske profiler i perioden 1977-2007.

Vi tar forbehold om eventuelle feil og gratulerer samtidig alle som har mottatt tilskudd.