Akselsen har en omfattende karriere som koreograf og utøver både nasjonalt og internasjonalt. Hun driver kompaniet Human Works sammen med Adrián Minkowicz. Som danser har hun jobbet med bla Rosas og koreografen Anne Teresa De Keersmaeker.

Våren 2018 setter Danseinformasjonen i gang en Wikipedia-dugnad for å synliggjøre norske dansekunstnerne. Vi oppfordrer alle til å bli med på wiki-dugnaden, her er det bare å "wiki" seg selv, en venn eller en kollega. Danseinformasjonen starter med kunstnere/institusjoner som har mottatt Danseinformasjonens ærespris og vi håper dere vil følge etter! Les mer for wiki-bruksanvisning.

Kom til Scenehuset (Bogstadveien 49, Oslo) og ta med en kunstnerisk ide, et arbeid eller bare en matbit, så dekker vi bordet og deler kvelden. Neste Spleis er 21. februar, dørene åpner 19.00. Trenger du tid til forberedelse er det mulig å være i rommet fra 18.00.

Konferansen "Kunst, mestring og omsorg" arrangeres i Bergen, 19.- 20. april og er en konferanse for ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og andre interesserte.

DanseFOT er et talentprogram ved Bærum Kulturskole som forener unge talenter med erfarne dansekunstnere. Tilbudet er åpent for talenter fra hele Akershus. I deres første forestillingen Female Future møtte 19 dansetalenter fem markante dansekunstnere. Akershus Fylkeskommune har gitt økt tilskudd til DanseFOT for 2018.

Kulturrådet har oppnevnt nye fagutvalg for 2018-19. I det faglige utvalget for dans sitter nå Kenneth Flak (leder), Anne Margrete Fiskvik, Lisa Nøttseter, Helle Siljeholm og Mattias Ekholm.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Norske Dansekunstnere oppretter en arbeidsgruppe for å se på arbeids- og levekår for skapende danse-kunstnere/koreografer. Saker som kan være aktuelle for gruppen å belyse er stipendordninger og andre ordninger rettet mot skapende og arbeids-situasjonen generelt i forhold til produksjon, arbeidsrom og liknende.

Norske Dansekunstnere inviterer til seminar om diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet den 14. februar kl 1800-2100 i Welhavens gate 1. Hvordan kan vi forebygge – hvordan kan hendelser varsles – og hva slags ansvar har ledere i større og mindre prosjekter og bedrifter, er noen av temaene. Foredagsholdere er advokat Hans Marius Graasvold og rådgiver Håvard Øvregård, Norges Idrettsforbund. Seminaret passer både for deg som er leder og deg som jobber for andre.

Koreograf og danser Sudesh Adhana er nominert for beste koreografi i 63rd Jio Filmfare Awards 2018, i klassen Best Choreography. Det produseres i gjennomsnitt 850 film-koreografier i Bollywood hvert år og Adhana er en av kun fem nominerte til årets pris. Danseinformasjonen gratulerer!

Ordningen tas bort fra www.stikk.no fra januar 2018. Budsjettet for kultur i utviklingspolitikken er redusert for 2018, og kuttet er på nesten 50%. Dette innebærer at innsatsen på dette feltet må reduseres og spisses. Hovedfokus framover vil være å fremme kunstnerisk frihet, fremme av et mangfold av kulturuttrykk og beskyttelse av kulturarv gjennom organisasjoner direkte i områdene. For mer informasjon kontakt Danse- og teatersentrum.

Den 31. oktober 2017 inviterte Danseinformasjonen til samtale om høyere danseutdanning i Norge og samtalen tok utgangspunkt i to artikler av Tone Pernille Østern, dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk. Rundt 55 personer kom, og representanter fra alle de fire høyskolene, KHiO – avdeling Dans, Norges dansehøyskole, Høyskolen for dansekunst og UiS – Fakultet for utøvende kunstfag, var til stede på Scenehuset i Oslo.

Onsdag 10. januar inviterte Advokatene Graasvold & Stenvaag AS og Advokatfirmaet Hein Bæra AS ulike fagforbund, organisasjoner og institusjoner innen kulturlivet til #metoo-seminar. Danseinformasjonen var til stede, og her er noen punkter fra det som ble tatt opp.

Sunniva Steine har vært daglig leder for Jo Strømgren kompani siden 2010. Her har hun hatt ansvar for strategi-og utviklingsarbeid, økonomistyring, personalarbeid, styrearbeid, produsent-og prosjektlederoppgaver og utarbeidelse av kommunikasjons-og salgsstrategier.

Har du lyst til  å danse i Namibia med det eneste afrikanske dansekompaniet som er valgt for å være en del av Commonwealth Youth Dance Festival i Glasgow 2018? Vil du jobbe med dans og annen kunst til å engasjere, informere og styrke unge til å takle sosiale problemer?

Les mer