Foto: Franzisca Siegrist

Kompani iRo / Inger Reidun-Olsen En To Tre

Inger-Reidun Olsen (1976) utforsker bevegelse i utvidet forstand, gjennom kroppen og kroppens bevegelser, gjennom og med materialer og objekter, og tidvis tekst og stemme. Til årets festival i Kunstbanken har hun laget en stedsspesifikk performance på Fougner Lunds plass. Stedet hun har valgt har vært avgjørende og lagt føringer for de kunstneriske valgene gjennom prosessen.

Olsen er opptatt av rom, kontekst og natur. For tiden arbeider hun mye med trær, planter og stein. Det betyr ikke nødvendigvis at disse materiale er fysisk til stede i det performative verket, men at hun bruker dem aktivt i prosessen med å lage performancen. Gjennom nærkontakt med, observasjon og fysisk utforsking av materialene, kommer hun frem til performancens uttrykk, estetikk og form.

Inger-Reidun Olsen har siden 2003 realisert egne performancearbeider og forestillinger, og medvirket i samarbeidsprosjekter som koreograf, danser, performance kunstner, kurator, mentor og dramaturg. Olsens kunstneriske arbeid beveger seg i krysningen mellom koreografi og performance kunst, og involverer performativt arbeid ulike steder og rom, inne -og utendørs.

Medvirkende:
Inger-Reidun Olsen, Koreograf, Utøver


Vis tidligere forestillinger