Sonya Lindfors (Sverige) We should all be dreaming

We should all be dreaming fokuserer på drømmenes radikale potensial som oppbyggende og omveltende praksis: Vi bør alle drømme radikale utopiske drømmer om en felles framtid. I denne blandingen av kollektiv tenketank, koreografert samling, performance og forelesning blir deltakerne vennlig invitert til å tilbringe tid, lytte og drømme sammen.

I en verden herjet av sinne, redsel for og hat mot det ukjente fungerer WSABD som en plattform for myk motstand ved å skape rom for kollektiv sameksistens, utover det å kjempe mot, reagere på eller avdekke de dystre realitetene. WSABD er et samarbeid mellom Helsinki-baserte Sonya Lindfors og Maryan Abdulkarim, som begge interesserer seg for radikale utopiske og dekoloniale praksiser. Koreograf og kunstnerisk leder Sony Lindfors har som mål å ruske opp i og utfordre etablerte maktstrukturer, trenge inn i samfunnet og styrke fellesskapet. Forfatter og aktivist Maryan Abdulkarim interesserer seg for temaer relatert til frihet.

Medvirkende:
Maryan Abdulkarim, Konsept
Sonya Lindfors, Konsept


Vis tidligere forestillinger