Ultima - Oslo Contemporary Music Festival Ultima 2019

Festival
Ultima er Nordens største samtidsmusikkfestival. Festivalen er støttet av Kulturrådet og Oslo kommune. Ultima er en stiftelse der 17 profesjonelle kulturinstitusjoner og organisasjoner er medlemmer.