Oslo International Flamenco Festival Oslo International Flamenco Festival 2018

Festival
Over 20 artister fra en rekke forskjellige land, er dette en festival som setter det kulturelle mangfoldet i høysetet.